Utflyttning

Det är mycket att hålla reda på när du ska flytta, både vad gäller ditt nya boende och den lägenhet du lämnar.

Uppsägningstiden är tre månader, räknat från kommande månadsskifte. Du kan lämna önskemål om kortare uppsägningstid. Detta medges endast om den som blivit erbjuden lägenheten vill flytta in tidigare. Lägenheten erbjuds inte efter vem som kan ta den till önskat uppsägningsdatum utan enligt uthyrnings- policyn.

Vid besiktning skall nycklarna och återvinningskortet återlämnas. Vid borttappade nycklar debiteras hyresgästen för kostnaden.
 
Besiktningen av lägenheten görs när lägenheten är tömd och städad. Glöm inte att tömma förrådet i källaren eller på vinden