Inflyttning

Du har rätt att flytta in klockan 12.00 den dag hyresavtalet börjar gälla. Är dagen på helgen/helgdag, får du flytta in första vardagen efter.

Första månadshyran måste vara betald innan du kan hämta nycklarna.Har du kommit överens med den utflyttande hyresgästen om tidigare inflyttning måste detta skriftligen godkännas av den som flyttar ut.