Andrahandsuthyrning

Funderar du på att hyra ut din lägenhet i andrahand? Då behöver du ett godkännande från oss.

–   Tillfälligt arbete eller studier på annan ort

–  Provboende för sambos

–  Längre utlandsvistelse

Du måste dessutom ha bott i din lägenhet i minst tolv månader för att andrahandsuthyrningen ska godkännas. Uthyrningen godkänns för maximalt sex månader och i undantagsfall upp till ett år.

Andrahandshyresgästen får inte ha skulder och ska kunna visa upp hyresreferenser från tidigare boende.

Du som förstahandshyresgäst ska tillsammans med den föreslagna andrahandshyresgästen träffa vår boendesamordnare. Ni ska ha upprättat ett hyresavtal er emellan och underteckna det hos oss i samband med besöket.

–   Under andrahandsuthyrningen är det fortfarande du som har det fulla ansvaret för lägenheten och för att hyran betalas in i tid. Det ekonomiska betalningsansvaret gäller även för din hushållsel gentemot din elleverantör.

–   Det görs ingen besiktning av lägenheten i samband med att andrahandshyresgästen flyttar in/ut.

–   Du ansvarar för eventuella störningar som kommer från lägenheten. 

–   Om vi får kännedom om att uthyrningen i andrahand pågår längre än giltig kontrakt eller sker olagligt kräver vi omedelbar rättelse. Du riskerar att bli uppsagd från din bostad.

–   Vi vill också uppmärksamma dig på att om du säger upp din lägenhet under andrahandsuthyrningen kommer andrahandshyresgästen inte att kunna överta lägenheten utan uppsägningen behandlas som en vanlig uppsägning.

Enligt gällande bestämmelser kan prövning ske hos hyresnämnden om hyresvärden inte beviljar andrahandsuthyrningen.